OVERNATTING 

Overnatting skjer primært på byens skoler, evt. andre lokaler avhengig av behov.

All dusjing skal gjøres i hallene, ingen av skolene vil ha åpne dusjer.
Ta hensyn og begrens lengden på dusjingen, så alle får varmt vann 

Innlosjering: (Husk innsjekk før innlosjering)
INNLOSJERING VIL VÆRE TILGJENGELIG FRA 1600.

En av cupens skoleverter vil ta dere imot og informere dere om evakueringsrutinene og vise dere til deres rom.
Her vil dere få utdelt et skjema hvor dere fyller inn antall overnattende og ansvarlig lagleder, denne skal henge på døra. Ta bilde av rommet med mobiltelefon før dere flytter møbler og lignende. Rommet skal returneres i samme stand.

Utsjekk:
Utsjekk senest klokken 1200 søndag

Rommet skal moppes over, ryddes og søppel skal kastes på anvist sted, før alt av møbler og lignende settes tilbake på samme sted som da dere kom.
Ta kontakt med skolevert før dere drar som kvitterer at alt er i orden.

Stilletid:
23:00 – 06:00

Transport:
Rosecup har ingen transport mellom overnattingssted, spisested og kamparena. Dette er opp til hvert enkelt lag å organisere.
Rutetider for kollektivtransport finnes på fram.no

Øvrig:
Ingen ballkasting, løping og/eller øvrig aktivitet som kan sette inventar og utstyr i fare. Regning for eventuelt ødelagt inventar og utstyr sendes direkte til laget.

Noen skoler er skofrie. Her tas sko av ved inngangen!


Bekkevoll ungdomsskole
Bergmo ungdomsskole
Sellanrå barneskole
Nordbyen skole
Langmyra skole