INNSJEKK

Innsjekk er obligatorisk for alle lag.Åpent for innsjekk fra klokken 1500

Innsjekk gjøres i Molde Arena - se merking.

Innlosjering på overnattingssted skjer fra 1630. Det vil ikke bli utdelt overnatting før denne tid.

Ingen lag kan møte direkte på skolen for innlosjering, uten å ha gjort innsjekk i Molde Arena.

Arrangør tar forbehold om ekstra gebyr for ubetalt faktura ved fremmøte.
Ta med kvittering på betaling om din betaling ikke er registrert på påmeldingssidene.

Ved innsjekk vil lagene få utdelt:
- T-skjorter
- Medaljer til spillere i klassene G/J10, G/J11
- Deltakerkort
- Diverse