DELTAKERKORT

Fair play-pris

Vinner av Rosecupens Fair Play-pris må utvise god sportsånd, god oppførsel og gode holdninger ovenfor medspillere, motspillere og arrangører. Ryddighet i matsal, garderober, tribuner og på overnattingssted vil også bli grundig vurdert. Videre vil initiativ til aktiviteter og engasjement for cupens ve og vel være med i juryens vurdering. 

Prisen består av et diplom og et gavekort på kr. 2 000,- til laget.  

Vinner av Rosecupens Fair Play-pris offentliggjøres søndag ettermiddag i forbindelse med finalene.