Spilletider og ballstørrelser

Jenter/Gutter 10/11 år:            1x15 min
Jenter/Gutter 12 år:                 1x20 min       A-Finaler 2x15 min
Jenter/Gutter 13/14 år:            1x20 min       A-Finaler 2x15 min
Jenter/Gutter 15-18 år:            1x25 min       A-Finaler 2x20 min
Jenter/Gutter 20 år:                 2X20 min       A-Finaler 2x20 minBallstørrelser: 
G18 3
G14-16 og J15-20  2
J/G 13 og J14 1
J/G 10-12 0