Spillesystem (2022)

Jenter 10 (født 2011 eller senere) - 6 spillere, full bane, vanlige mål - alle 3 dager

Gutter 10 (født 2011 eller senere) -  6 spillere, full bane, vanlige mål - alle 3 dager

Jenter 11 (født 2010 eller senere) - 6 spillere  - vanlige mål - alle 3 dager

Gutter 11 (født 2010 eller senere) - 6 spillere  - vanlige mål - alle 3 dager

Jenter 12 (født 2009 eller senere)

Gutter 12 (født 2009 eller senere)

Jenter 13 (født 2008 eller senere)

Gutter 13 (født 2008 eller senere)

Jenter 14 (født 2007 eller senere)

Gutter 14 (født 2007 eller senere)

Jenter 15 (født 2006 eller senere)

Gutter 15 (født 2006 eller senere)

Jenter 16 (født 2005 eller senere)

Gutter 16 (født 2005 eller senere)

Jenter 18 (født 2003 eller senere)

Gutter 18 (født 2003 eller senere)

Jenter 20 (født 2001 eller senere) - NYTT AV ÅRET!


En spiller kan delta på flere lag, men ikke i samme klasse. Dispensasjon utsted av NHF eller en av NHFs regioner tillates og må kunne framvises.

Som arrangør er det vårt mål at turneringen skal være rusfri og misbruk av dette kan medføre utelukking fra turneringen.

Arrangør tar forbehold om at enkelte klasser kan bli slått sammen, for å gi et best mulig sportslig tilbud.