Haller

Molde Arena
Molde Arena er et idrettsanlegg på totalt 6500 kvadratmeter. Bygget huser 2 flerbuksbaner med trykkpunktelastisk dekke, håndballhall med parkett og klatrehall. Banene med trykkpunktelastisk dekke vil hete "Molde Arena 1 og 2"
Banen med parkett heter "Rekneshallen"
 
 
Fuglsethallen
Flerbrukhall bygd i sammenheng med Romsdal vgs. Ny parkett fra 2010-tallet.

 
Idrettens Hus
Flerbrukshall nybygd med ferdigstillelse i 2020