Frister og betaling

Betaling gjøres til kontonummer Sparebanken Møre: 3910 35 92465

Påmeldingsfrist for lag er 1. februar 2022.


Påmeldingsavgiften skal være betalt innen 1 uke etter at bekreftelse sendes ut. De som eventuelt ikke overholder denne fristen, risikerer at laget ikke kommer med. Lag som trekker seg etter 15. mars 2022 får ikke refundert påmeldingsavgiften. Turneringen settes opp etter at et tilstrekkelig antall påmeldinger er registrert hos oss, og det sendes bekreftelse på deltakelse til alle som er sikre deltakere umiddelbart etter at turneringen er satt opp.

Bestilling og registering av tjenester (deltakerkort) må legges inn i påmeldingssidene innen 15. mars 2022. Legges inn under "Tjenester". Lag som bestiller deltakerkort må legge inn størrelsesfordeling på t-skjorter. Legges inn under "tjenester". 
Lag som bestiller deltakerkort vil bli prioritert i fordelingen av overnatting.
Lag som ikke bestiller t-skjorter innen fristen, vil få t-skjortestørrelser beregnet av arrangøren.

Betalingsfrist deltakerkort er 30. mars 2022. Deltakerkort må være betalt for at laget skal ha rett til tildelt plass.  
(A-kort kr. 1200 o
g D-kort kr. 550,-)
Det vil være mulighet til å gjøre mindre endringer på bestilling av t-skjortestørrelser og deltakerkort til 30. mars 2022

Faktura for tjenestene henter lagene ut selv fra bestillingen i påmeldingssidene. På faktura står betalingsfrist og det oppfordres på det sterkeste til at dere betaler med bruk av referansenummer ("betaling merkes"). Dette letter vår jobb veldig.
Da blir betaling registrert på korrekt lag med en gang. Status på tjenester, faktura og betaling kan lagene selv sjekke i påmeldingssidene til enhver tid.

NB! Ubenyttede deltakerkort refunderes ikke! Dersom lag trekkes etter 15. mars 2022, blir ikke betalte deltakerkort refundert.

Påmeldingsavgift:
kr 1500,-